INFORMACJE WSTĘPNE

Roweromaniak z siedzibą przy ul. Rzgowskiej 145, 93-303 Łódź, Polska; tel. 42 646-36-02, jako Administrator danych, szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane na temat Użytkowników są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Roweromaniak przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.roweromaniak.com.pl (dalej zwany Sklepem), prowadzony pod adresem www.roweromaniak.com.pl (dalej zwanym Witryną) przez firmę Roweromaniak Anrzej Dąbrowski ul. Rzgowska 145 93-303 Łódź NIP 725-143-47-74 Sklep www.roweromaniak.com.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów. Sklep podejmuje wszelkie niezbędne działania w tym celu.

 1.      Jakie dane zbiera Sklep w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
  Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.
  Pliki s to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, które zawierają pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu. Pliki s wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
  Pliki s wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki s są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki s są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików s lub usunąć stałe pliki s, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
  Obok plików s sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 2.      Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
  Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie (podanie poniższych danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny):
  - nazwisko i imię,
  - adres zameldowania na pobyt stały,
  - adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
  - adres poczty elektronicznej,
  - numer telefonu.
 3.      Udostępnianie informacji
  W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
  Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 4.      Środki techniczne i Państwa obowiązki
  Mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych w każdym czasie w ramach Witryny po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@roweromaniak.com.pl
 5.      Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@roweromaniak.com.pl
 6.      Inne strony internetowe
  W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 7.      Pytania i zastrzeżenia
  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: sklep@roweromaniak.com.pl
 8.      Zasady bezpieczeństwa
  Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług www.roweromaniak.com.pl do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

  Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

 9.      Postanowienia końcowe
  Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej, poprzez e-mail roweromaniak.lodz@interia.pl, lub listownie na adres Roweromaniak, ul. Rzgowska 145, 93-303 Łódź